O NAMA

 

Specijalistička stomatološka ordinacija “Dr Marković” osnovana je januara 2003. godine od strane Prof. Dr Alekse Markovića i Dr Dejana Kurtovića, sa sedištem u Beogradu u ulici Balkanska 10. U stomatološkoj ordinaciji "Dr Marković" možete dobiti sve vrste stomatoloških usluga najsavremenijim metodama i materijalima. Stomatološka ordinacija "Dr Marković" omogućava savremeno lečenje tvrdih i mekih tkiva, sve vrste hirurških intervencija iz domena oralne hirurgije i parodontologije, ugradnju implantata, sve vrste korekcija nepravilnosti vilica i zuba koju pruža savremena ortodoncija kao i lečenje i rekonstrukcija oštećenih zuba. Dve stomatološke ordinacije namenjene tretmanu svih vrsta stomatoloških oboljenja i potpuno opremljen RTG kabinet, omogućavaju vrhunsko rešavanje svakog stomatološkog problema.

 

Tim ordinacije "Dr Marković" čine:

 

Profesor Doktor Aleksa Markovic

Prof. Dr Aleksa Marković

 

 • redovni profesor oralne hirurgije, oralne implantologije i anesteziologije Stomatološkog fakulteta, univerziteta u Beogradu
 • šef – Belgrade ITI Scholarship Centar
 • direktor Belgrade ITI Study Club-a
 • gostujući profesor na Univerzitetu u Mursiji (Španija) i Sarajevu (BiH)

 

Članstvo u stručnim i naučnim organizacijama:

 • Udruženje stomatologa Srbije
 • Sekcija za oralnu hirurgiju Srpskog lekarskog društva
 • Sekcija za oralnu implantologiju Srpskog lekarskog društva
 • Predsednik sekcija za oralnu implantologiju Srpskog lekarskog društva
 • ITI Fellow

 

Autor i koautor:

 • 40 originalnih radova publikovanih u domaćim i inostranim časopisima (19 radova objavljenih u CC časopisima)
 • 105 radova prezentovano na domaćim i inostranim skupovima
 • 3 udžbenika za osnovne studije i 3 monografije

 

Doktor Dejan Kurtovic

Dr Dejan Kurtović

 

Doktor Veljko Kurtovic

Dr Veljko Ikonić

 

 

 

Stručni saradnici

 

Profesor Doktor Vladimir Ivanovic

Prof. Dr Vladimir Ivanović

 

 

Doktor Milutin Obradovic

Dr Sci. Milutin Obradović

 

 

 

Stomatološke sestre

 

Stomatoloska sestra Radmila Tošić Stomatološka sestra Jelena Stanković

Radmila Tošić

Jelena Stanković